2003: Integrace cizinců na území ČR - sborník (AV ČR)

Tento sborník obsahuje výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky do konce roku 2003 na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1360/2001.

Typ publikace: sborník
Řešitel: pracoviště AV ČR
Zadavatel: Komise ministra vnitra ČR pro přípravu a realizaci politiky vlády v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami
Vydáno: 2003