Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2004: Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech 1995 - 2004 (VÚPSV)

Výzkumná zpráva analyzuje hlavní trendy ve vývoji pracovních migrací cizinců v České republice od konce roku 1995 do konce 1. pololetí 2004. Zvlášť vyčleňuje období po vstupu České republiky do Evropské unie. Zpráva se zaměřuje zejména na migrační pohyby občanů EU ve srovnání s pracovními migracemi cizinců z ostatních zemí. Rozdíly ve struktuře ekonomických aktivit cizinců jsou analyzovány s ohledem na možnosti jejich účinné regulace. Zpráva je doplněna grafy a dvěma tabulkovými přílohami.

Typ publikace:
Řešitel: Milada Horáková
Zadavatel: VÚPSV
Vydáno: 06/2004