2004: Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech 1995 - 2004 (VÚPSV)

Výzkumná zpráva analyzuje hlavní trendy ve vývoji pracovních migrací cizinců v České republice od konce roku 1995 do konce 1. pololetí 2004. Zvlášť vyčleňuje období po vstupu České republiky do Evropské unie. Zpráva se zaměřuje zejména na migrační pohyby občanů EU ve srovnání s pracovními migracemi cizinců z ostatních zemí. Rozdíly ve struktuře ekonomických aktivit cizinců jsou analyzovány s ohledem na možnosti jejich účinné regulace. Zpráva je doplněna grafy a dvěma tabulkovými přílohami.

Typ publikace:
Řešitel: Milada Horáková
Zadavatel: VÚPSV
Vydáno: 06/2004