Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2004: Výzkumné zprávy a studie o integraci cizinců na území České republiky (Uherek, Černík)

Cílem této studie je seznámit čtenáře s odbornými texty vztahujícími se k vědě a výzkumu v oblasti cizinecké problematiky a integrace cizinců.

Typ publikace:
Řešitel: Zdeněk Uherek, Jan Černík
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vydáno: 2004