2005: Cizinci na trhu práce v letech 1994-2004

Výzkumná zpráva VÚPSV podává stručný přehled o zahraničních migračních trendech v ČR během uplynulé dekády. Analýza pracovních migrací cizinců je zasazena do kontextu vývoje zaměstnanosti a celkové situace na trhu práce v České republice.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Milada Horáková
Zadavatel: VÚPSV
Vydáno: 2005