Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2008: Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice (VÚPSV)

Publikace má sloužit k rychlé orientaci odborné veřejnosti ve vývoji zahraničních pracovních migrací. Data o zahraničních migracích jsou uváděna do souvislosti s vývojem obyvatelstva a vývojem na trhu práce. Zachycuje dlouhodobé trendy s důrazem na pracovní migrace v České republice.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Milada Horáková – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2008