Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2008: Umíme využít pracovní potenciál cizinců? (VÚPSV)

Česká republika se potýká (podobně jako ostatní členské země Evropské Unie) s relativním nedostatkem pracovních sil v mnoha segmentech trhu práce. Stárnutí populace tento problém ještě umocní. Otázkou je, kde budou členské země EU čerpat pracovní potenciál v budoucnu? Budou se spoléhat na dovoz zahraniční pracovní síly a soupeřit mezi sebou o nové pracovníky, anebo rozvinou vzdělávací programy, jimiž se budou snažit přizpůsobit již přítomnou domácí i zahraniční pracovní sílu aktuálním potřebám trhu práce?

Typ publikace: studie
Řešitel: Milada Horáková – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2008