2008: Umíme využít pracovní potenciál cizinců? (VÚPSV)

Česká republika se potýká (podobně jako ostatní členské země Evropské Unie) s relativním nedostatkem pracovních sil v mnoha segmentech trhu práce. Stárnutí populace tento problém ještě umocní. Otázkou je, kde budou členské země EU čerpat pracovní potenciál v budoucnu? Budou se spoléhat na dovoz zahraniční pracovní síly a soupeřit mezi sebou o nové pracovníky, anebo rozvinou vzdělávací programy, jimiž se budou snažit přizpůsobit již přítomnou domácí i zahraniční pracovní sílu aktuálním potřebám trhu práce?

Typ publikace: studie
Řešitel: Milada Horáková – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2008