Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2011: Integrácia migrantov na lokálnej úrovni (CVEK)

Výzkumná zpráva Centra pro výskum etnicity a kultúry (CVEK) týkající se integračních politik třech konkrétních měst v ČR (České Budějovice), na Slovensku (Trnava) a v Rakousku (Wiener Neustadt).

Typ publikace: sborník
Řešitel: kolektiv autorů – Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Zadavatel:
Vydáno: 2011