2013: Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb (VÚPSV)

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo navázání na metodiku kontinuálního monitorování bariér integrace cizinců z třetích zemí, navrženou a ověřenou v rámci projektu EIF-26 „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“ a modifikace metodiky se zřetelem na sledování problematiky asistenčních služeb.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Danica Schebelle, Milada Horáková, Pavel Bareš, Jan Kubát - Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2013