Doučování češtiny pro děti - cizince na Praze 11

Realizátor: META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů http://www.meta-os.cz/

Projekt podpořený: fondem T-mobile

Doba realizace: 1. 8. 2007 - 31. 12. 2008

Místo realizace: Praha 11

Anotace: Cílem projektu je zlepšit jazykové kompetence dětí-cizinců navštěvující základní školy na Praze 11, tedy pomoci jim lépe zvládat školní látku a integrovat se do české společnosti. Sekundárním cílem je vytvořit obecněji aplikovatelný systém doučovacích kurzů češtiny pro děti-cizince navštěvující základní školy.