Informační středisko pro cizince

Realizátor: Most pro lidská práva Pardubice http://www.mostlp.org/

Projekt podpořený: z prostředků MPSV a Pardubickým krajem

Doba realizace: od roku 2002 dosud

Místo realizace: Pardubický kraj

Anotace: Projekt Informační středisko pro cizince je zaměřen zejména na sociálně právní poradenství poskytované cizincům v sídle organizace a na asistenci a kontakty s cílovou skupinou. V roce 2007 se poradenství rozšířilo o pracovně právní poradenství a zprostředkování práce.