Integrační kurzy pro cizince

Realizátor: Most pro lidská práva Pardubice http://www.mostlp.org/

Projekt podpořený: prostředky z dotací MPSV a MŠMT a Pardubického kraje

Doba realizace: od roku 2004 dosud

Místo realizace: Pardubický a Královehradecký kraj

Anotace: Těžištěm integračních kurzů je výuka českého jazyka pro cizince. Část obsahu výuky je věnována i seznámení se sociálními kompetencemi a orientaci na pracovním trhu v ČR. Kurzy jsou doplněny o výuku práce s PC.