Interaktivní multikulturní hra Ostrov

Realizátor: Slovo21 http://www.slovo21.cz/

Projekt podpořený: z prostředků MŠMT

Doba realizace: leden - prosinec 2008

Místo realizace: Praha a vybrané kraje

Anotace: Kompletní realizace jednoho bloku multikulturní výchovy na základních a středních školách formou interaktivní hry Ostrov, ve které si studenti vyzkouší různé role spojené s problematikou multikulturalismu, imigrace, tolerance a lidských práv.