Konference - Současná situace v oblasti integrace cizinců v ČR a Evropě

Realizátor: Slovo21 http://www.slovo21.cz/

Projekt podpořený: z prostředků MPSV

Doba realizace: listopad 2008

Místo realizace: Praha

Anotace: Dvoudenní mezinárodní konference proběhne v Praze 6.-7.11.2008. Prezentovány budou příspěvky týkající se integrace cizinců v ČR a v několika evropských státech, jež mají v této oblasti dlouhodobé zkušenosti, a ve státech, které se integrací cizinců začaly intenzivně zabývat teprve nedávno. Příspěvky budou ilustrovat přístup jednotlivých vládních resortů zúčastněných zemí a českých i zahraničních nevládních neziskových organizací. V návaznosti na konferenci bude připraveno multikulturní setkání.