Plakát pro studenty VŠ týkající se změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. 7. 2019

Ministerstvo vnitra vytvořilo informační plakát pro studenty vysokých škol ze třetích zemí, který informuje o změnách provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. července 2019. Plakát je k dispozici ke stažení v české, anglické, ruské, ukrajinské a turecké jazykové verzi na internetových stránkách MV ČR (https://www.mvcr.cz/clanek/plakaty-pro-studenty-vysokych-skol-tykajici-se-zmen-provedenych-novelou-zakona-o-pobytu-cizincu-s-ucinnosti-od-31-7-2019.aspx).