Podpora cizinců při integraci na trh práce

Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. http://www.opu.cz/

Projekt podpořený: Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013

Místo realizace: Středočeský a Jihočeský kraj

Anotace: Hlavním cílem projektu je poskytnout cizincům základní informace o možnostech uplatnění se na pracovním trhu, o tom jak eliminovat možné způsoby a formy vykořisťování ze strany "klientů", kam se v případě, že jsou již v područí "klientů" obrátit a žádat o odbornou pomoc.