Podpora vzdělávání a osobnostního rozvoje mladých migrantů

Realizátor: META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů http://www.meta-os.cz/

Projekt podpořený: z dotace MV (dobrovolnická služba)

Doba realizace: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008

Místo realizace: Praha

Anotace: Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří jsou s klienty sdružení v pravidelném kontaktu a jsou jim nápomocni při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci sdružení se v rámci dobrovolnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR.