Poradenství, jazykové vzdělávání, informování a asistence migrantům z třetích zemí ve Středočeském kraji a v Praze

Název: Poradenství, jazykové vzdělávání, informování a asistence migrantům z třetích zemí se zřetelem k potřebám pracovních migrantů ve Středočeském kraji a v Praze

Realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC)

Projekt podpořený: Evropský fond pro integraci státních příslušníků 3. zemí MV ČR

Doba realizace: leden 2011 - červen 2012, pokračování červenec 2012 - červen 2013

Místo realizace:Praha a Středočeský kraj

Anotace:
V rámci projektu je poskytováno sociální poradenství včetně případné potřebné asistence na úřadech a tlumočení, pracovní poradenství, nízkoprahové kurzy češtiny a skupinové informační semináře na aktuální témata. Součástí projektu je také infoservis - tvorba a průběžná aktualizace informačních letáků o řešení konkrétních životních situací v jazykových verzích. Projekt je určen pro cizince z třetích zemí žijící v Praze a Středočeském kraji.

Kontakt: Mgr. Barbora Machová, Centrum pro integraci cizinců, tel. 222 360 452, barbora.machova@cicpraha.org, www.cicpraha.org/