Pracovněprávní poradenství cizincům ve vybraných regionech

Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) http://www.opu.cz/

Projekt podpořený: z prostředků EIF

Doba realizace: 1.3.2011 - 29.2.2012

Místo realizace: Středočeský kraj, hl.m.Praha, Plzeňský kraj (a okrajově Jihočeský kraj - průzkum poptávky a příp. zásadní případy)

Anotace: Projekt je primárně zaměřen na poskytování pracovněprávního poradenství migrantům ze třetích zemí legálně pobývajícím na území ČR. Poradenství je poskytováno bezplatně, formou konzultací, individuálních asistencí či sepsáním právních podání. Záměrem je nejen postup proti nelegálním praktikám zaměstnavatelů, ale i nabídka alternativy k zažitým strukturám zprostředkovatelů s cílem zvýšení povědomí o právech pracovních migrantů a jejich samostatnosti a zodpovědnosti.