Projekt Bezpečně v novém domově

Doba realizace: 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016

Poskytovatel: In IUSTITIA, o.p.s. www.in-ius.cz

Místo realizace: území celé ČR

Projekt je podpořen: grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Anotace: Hlavním cílem projektu je ochrana lidských práv a podpora přístupu ke spravedlnosti cizinců/ek a azylantů/ek dotčených násilím z nenávisti, tedy takovým násilím, které je založeno na předsudku útočníka vůči napadeným. Dílčími cíli je zavedení terénního programu práce s migranty/kami, cizinci/kami za účelem prevence latence kriminality z nenávisti na této cílové skupině, zvýšení informovanosti cílové skupiny o jejích právech a zlepšení výměny informací mezi poskytovateli služeb aktivními na různé expertní úrovni.