Projekt www.migraceonline.cz

Realizátor: Multikulturní centrum Praha http://www.mkc.cz/

Projekt podpořený: z prostředků nadace Open Society Fund

Doba realizace: nepřetržitě od roku 2002

Místo realizace:

Anotace: Multikulturní centrum Praha se svými internetovými stránkami www.migraceonline.cz od roku 2002 zaměřuje na vývoj postavení různých skupin cizinců v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. V roce 2004 vznikla anglická verze stránek http://www.migrationonline.cz/. Je částečně mutací české verze, větší důraz je však kladen na mezinárodní souvislosti a migraci ve střední a východní Evropě.