SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích

Realizátor: Slovo21 http://www.slovo21.cz/

Doba realizace: nepřetržitě

Místo realizace: distribuce po celé ČR

Anotace: Hlavním cílem bulletinu je pomoci cizincům orientovat se ve spletitém bludišti právních předpisů, opatření a povinností, a tak jim (a potažmo i české společnosti) usnadnit nesnadný proces integrace. Neméně důležité však je věnovat se také problémům každodenního života a společenskému dění: obsahuje články a upoutávky na kulturní akce, rozhovory s významnými osobnostmi cizího původu. Smyslem bulletinu je nejen informovat, ale také podporovat multikulturnost a příznivý vztah Čechů k cizincům.