Sociální poradenství migrantům žijícím v ČR

Realizátor: Centrum pro integraci cizinců http://www.cicpraha.org/

Projekt podpořený: z prostředků MPSV

Doba realizace: "trvale" (projekt je realizován každoročně a stále)

Místo realizace: území Čech a kraj Vysočina

Anotace: Projekt je zaměřen na sociální poradenství všem dospělým cizincům (a jejich rodinám) s trvalým či dlouhodobým pobytem nebo azylem na území ČR. Probíhá v kanceláři CIC i v terénu po celém území Čech a kraje Vysočina a je zaměřen také na zprostředkování specializovaných služeb v oblasti pomoci handicapovaným, zdravotnictví, vzdělávání, práce apod. To vše pro snazší integraci imigrantů do české společnosti, pro eliminaci rizika jejich sociálního vyloučení, chudoby, diskriminace a zneužívání ze strany různých nelegálních či pololegálních struktur.