Arcidiecézní charita Praha-Středisko Migrace

Pomáháme cizincům na území Prahy a Středočeského kraje. Poskytujeme sociální a právní poradenství, asistenci, tlumočení, pomoc při integraci, pomoc v nouzi. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

adresa: Pernerova 20, Praha 8-Karlín
tel: +420 224 813 418
fax: +420 224 813 413
e-mail: migrace@praha.charita.cz
web: praha.charita.cz

Obsah: