Arcidiecézní charita Praha - Středisko Migrace

 

- Pomáháme cizincům žijícím v České republice, kteří se dostali do těžké životní situace a vlastními silami nedokážou krizi překonat -

 

Služby (Services / Сервисы):

Pomáháme cizincům na území Prahy a Středočeského kraje. Poskytujeme sociální a právní poradenství, asistenci, tlumočení, pomoc při integraci, pomoc v nouzi. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

We help foreigners in Prague and the Central Bohemian Region. We provide social and legal counselling, assistance, interpreting, help with integration, help in times of need. All services are provided free of charge.

Мы помогаем иностранцам в Праге и Среднечешском крае. Мы предоставляем социальные и юридические консультации, помощь, устный перевод, помощь в интеграции, помощь в трудные времена. Все услуги предоставляются бесплатно.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

  • Poradna pro migranty a uprchlíky (Counselling for migrants and refugees / Консультации для мигрантов и беженцев)

Adresa / Address / Адрес: Lublaňská 5/57, Praha 2

Emailintegrace@praha.charita.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 224 813 418

WWWpraha.charita.cz/sluzby/migrace