Charita Česká republika

Nezisková organizace Charita Česká republika pomáhá cizincům na území České republiky, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Do této skupiny patří lidé na cestách, migranti a uprchlíci, které z jejich původní vlasti vyhnaly válečný konflikt, pronásledování nebo chudoba.
Adresa: Vladislavova 12, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 296 243 330
E-mail: sekretariat@charita.cz
WWW: www.charita.cz

Obsah: