Dejme šanci (i)migrantům

Doba trvání: 1. leden 2011 - 30. červen 2012

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci; www.uprchlici.cz

Projekt financován: Ministerstvo vnitra z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Kde se realizuje: Praha, Středočeský kraj

Anotace: Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců a seznámení veřejnosti s problematikou migrace formou besed a multikulturních večerů. Je připravena série 13 setkání se studenty ZŠ a multikulturních večerů, které přiblíží mladým lidem a veřejnosti problémy spojené s pracovní migrací a životem cizinců v ČR a seznámí s kulturou a prostředím zemí odkud pochází.