Diecézní charita Brno – Celsuz: Služby pro cizince

 

Služby (Services / Сервисы):

- Odborné sociální poradenství, právní poradenstvíasistence na oddělení pobytu cizinců v Brněslužby v rámci projektu Centra pro cizince JMK, asistence či tlumočení na úřadech a jiných institucích

- Professional social counselling, legal counselling, assistance at the department of residence of foreigners in Brno, services within the project of the Centre for Foreigners of the South Moravian Region, assistance or interpreting at authorities and other institutions

- Профессиональные социальные консультации, юридические консультации, помощь в отделе проживания иностранцев в Брно, услуги в рамках проекта Центра для иностранцев Южно-Моравского края, помощь или устный перевод в органах власти и других учреждениях.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: Bratislavská 775/58, Brno 602 00

Emailcelsuz@brno.charita.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 538 700 943, +420 739 531 841

WWWwww.celsuz.cz/sluzby-pro-cizince

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту