Diecézní charita České Budějovice - Poradna pro cizince a migranty

Posláním Poradny pro cizince a migranty je poskytování bezplatného odborného sociálního a právního poradenství na území Českobudějovické diecéze cizincům, uprchlíkům, jejich rodinným příslušníkům, a dále českým občanům s vazbou na cizince bez omezení věku, pohlaví, národnosti či pobytového režimu, kteří se ocitli ve složité osobní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů.

Adresa: Kanovnická 16, České Budějovice, 37001
Tel.: +420 386 351 125
Mobil: +420 734 435 344
Fax: +420 386 360 284
E-mail: cizinci@charitacb.cz
WWW: www.dchcb.cz

Obsah: