Diecézní charita Litoměřice - poradna pro uprchlíky a migranty

 

Služby (Services / Сервисы):

Posláním poradny pro uprchlíky a migranty je poskytovat pomoc cizincům v nouzi, kteří pobývají legálně na území české republiky.Cílem služby je prostřednictvím poradenství zmírňovat nepříznivé sociální situace cizinců.Poradna poskytuje sociální poradenství, základní právní poradenství, tlumočnické a překladatelské služby,doprovázení a asistence při jednání na úřadech.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01

Emailmigrace@dchltm.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 416 733 487

WWWwww.dchltm.cz

  

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту