Diecézní charita Litoměřice - poradna pro uprchlíky a migranty

Posláním poradny pro uprchlíky a migranty je poskytovat pomoc cizincům v nouzi, kteří pobývají legálně na území české republiky.Cílem služby je prostřednictvím poradenství zmírňovat nepříznivé sociální situace cizinců.Poradna poskytuje sociální poradenství, základní právní poradenství, tlumočnické a překladatelské služby,doprovázení a asistence při jednání na úřadech.

Adresa: Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01
Tel.: +420 416 733 487
E-mail: migrace@dchltm.cz
WWW: www.dchltm.cz

Obsah: