Diecézní charita ostravsko-opavská - Pomoc cizincům

 

Služby (Services / Сервисы):

Bezplatné odborné poradenské služby cizincům, uprchlíkům a migrantům.

Free professional advisory services for foreigners, refugees and migrants.

Бесплатные профессиональные консультации для иностранцев, беженцев и мигрантов.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: (Sociálně-dluhová poradna) Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava

Emailporadna@dchoo.charita.cz

Tel / Phone / Телефон: x

WWWwww.dchoo.caritas.cz/pomoc-cizincum

  

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту