Diecézní charita Plzeň - Poradna pro cizince

Poradna pro cizince poskytuje sociální poradenství – informace a rady týkající se života v České republice (problematika povolení k pobytu, mezinárodní ochrany, občanství ČR, zaměstnání, bydlení, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotní péče atp.), pomoc s vyřizováním administrativních záležitostí (vyplnění formulářů, sepsání životopisu, porozumění dokumentům atp.), doprovody a asistence při jednání s úřady a jinými institucemi, dále právní poradenství a pomoc se sepsáním odvolání, soudních podání atp., a také komunitní tlumočení v několika jazycích. Vedle toho nabízíme také kurzy českého jazyka, PC studovnu s přístupem na internet, zprostředkování materiální pomoci, vzdělávací a integrační aktivity.