Diecézní charita Plzeň - Poradna pro cizince

 

Služby (Services / Сервисы):

Posláním poradny pro cizince je poskytování sociálního a právního poradenství a také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.

The mission is to provide social and legal counselling as well as to form and develop relations between foreigners and the majority society and to raise their awareness.

Его миссия заключается в предоставлении социальных и юридических консультаций, а также в формировании и развитии отношений между иностранцами и обществом большинства и повышении их информированности.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: Jagellonská 9, 301 00 Plzeň (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)

Emailporadna@dchp.charita.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 731 433 139

WWWwww.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince

  

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту