Karlovarský kraj

Karlovy Vary Region

Карловарский край

V tomto se kraji se nenachází žádné neziskové organizace zabývající se cizinci. Pokud potřebujete asistenci, obraťte se na místní Integrační centrum.

There are no non-profit organizations working with foreigners in the county. If you need assistance, contact your local Integration Centre.

В регионе нет некоммерческих организаций, занимающихся проблемами иностранцев. Если вам нужна помощь, обратитесь в местный Интеграционный центр.