MIGRAČNÍ MANAGEMENT A/NEBO PRÁVA MIGRANTŮ? OHROŽENÉ POSTAVENÍ PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V DŮSLEDKU HOSPODÁŘSKÉ KRIZE

Doba trvání: 15. září 2009 - 15. březen 2011

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci

Projekt financován: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Kde se realizuje: Praha

Anotace: Projekt se zabývá pracovní migrací v souvislosti s dopady hospodářské krize na práva pracovních migrantů ze třetích zemí. Cílem projektu je ovlivnit veřejnou debatu o tomto fenoménu a posílit odbornou opoziční platformu k stále restriktivnější politice státu namířené na migranty z tzv. třetích zemí.