POMOCNÁ RUKA 4

Doba trvání: 1. leden 2013 - 30. červen 2014

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci; www.uprchlici.cz

Projekt financován: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Kde se realizuje: Praha, Středočeský kraj

Anotace: Obsahem projektu je poskytování individuálního právního a sociálního poradenství, psychosociální pomoci a asistence cizincům při styku s úřady a jinými veřejnými institucemi a při dalších situacích souvisejících s jejich integrací do české společnosti. Poradenství je poskytováno zejména v otázkách souvisejících s pobytem na území ČR a prevencí před pádem do nelegality, v oblasti pracovněprávní a v oblasti zdravotní péče a vzdělávání. Poradenství je koncipováno jako bezplatné a je poskytováno v úředních hodinách v pražské kanceláři organizace a dále pak v Mladé Boleslavi a dalších městech Středočeského kraje, a to všem cizincům ze třetích zemí, kteří se na našem území nacházejí legálně. Projekt Pomocná ruka 4 navazuje na úspěšně realizovaný projekt Pomocná ruka 3, který se setkal s velkým zájmem cizinek a cizinců.