POMOZME JIM Z KRIZE VEN

Doba trvání: 1. červenec 2010 - 30. červen 2011

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci; www.uprchlici.cz

Projekt financován: Nadace Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového programu "Zlepšení postavení pracovních migrantů"

Kde se realizuje: Praha

Anotace: Cílem projektu je ochrana práv pracovních migrantů a posílení jejich postavení na pracovním trhu. V rámci projektu je poskytováno právní a sociální poradenství (k problematice pracovního práva, pobytových otázek, sociálního zabezpečení či zdravotní péče, s důrazem na začlenění na trh práce).