Poradna pro integraci (PPI)

PPI je nevládní nezisková organizace zabývající se pomocí osobám, jimž byl přiznán status uprchlíka a cizincům s dlouhodobým a trvalým pobytem na území České republiky. Poradna pomáhá hlavně při adaptaci, posléze integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového prostředí. Pomáhá cizincům i při komunikaci s úřady a v přístupu na trh práce. Poskytuje sociální a právní poradenství, organizuje představování kultur jednotlivých komunit veřejnosti a pomáhá klientům s organizací jejich vlastních aktivit. Dále provozuje Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem.

Adresa: Poradna pro integraci, Opletalova 6/921 (vchod pasáží Opletalka - Opletalova 4), 110 00 Praha 1
Tel.: sociální oddělení.: +420 603 281 269
Tel.: právní oddělení: +420 603 807 567
E-mail: praha@p-p-i.cz

Adresa: Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 208 449
Tel./fax: 475 216 536
E-mail: usti@p-p-i.cz
WWW: www.p-p-i.cz

Obsah: