Poradna pro integraci (PPI): Projekty

 

Aktuální projekty:

 
Již ukončené projekty:
  • BAREVNÁ PLANETA XIII.
  • CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI
  • PODPORA LEGÁLNÍHO A KVALIFIKOVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ V PRAZE
  • PODPORA UPLATNĚNÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI V ŘEMESLNÝCH PROFESÍCH
  • PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ŽEN Z TRADIČNÍCH MUSLIMSKÝCH KOMUNIT ŽIJÍCÍCH V ČR
  • OTEVŘETE DVEŘE V.
  • ADAPTACE V NOVÉM DOMOVĚ V.