Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Doba trvání: 1. červen 2009 - 31. květen 2011

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci (www.uprchlici.cz), Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha

Projekt financován: Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

Kde se realizuje: Česko, Španělsko, Portugalsko

Anotace: Projekt se zaměřuje na problematiku nelegální pracovní migrace cizinců ze států mimo EU, kteří na území České republiky pracují bez či v rozporu s pracovním povolením. Cílem projektu je přispět k nalezení inovativních řešení tohoto problému a to kombinací aktivit osvětově informačních, poradenských a lobbingových a využít zkušeností jiných evropských organizací.