Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice

Doba trvání: 1. leden 2011 - 31. prosinec 2012

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci

Projekt financován: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR

Kde se realizuje: Praha, středočeský kraj a celá ČR, Portugalsko (Lisabon) a Rakousko (Innsbruck)

Anotace: Projekt se zaměřuje na odstranění problémů, souvisejících se sociální integrací cizinců ze třetích zemí (se zaměřením také na cizinky pracující v domácnostech) prostřednictvím posílení role neziskové organizace a spolupráce s úřady práce. Součástí projektu je přenesení dobré praxe od NNO z Rakouska a Portugalska.