Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměřením na zranitelné skupiny

Realizátor: Arcidiecézní charita Praha - Středisko Migrace http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=100800

Projekt podpořený: z prostředků Evropského uprchlického fondu

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 30. 6. 2012

Místo realizace: Praha, Středočeský kraj

Anotace: Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žadatelé o mezinárodní ochranu a azylanti. Projekt je realizován v Přijímacím středisku Praha Ruzyně, v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová a na území Prahy a Středočeského kraje. V rámci projektu je poskytováno sociální a právní poradenství, asistence, zprostředkována psychologická a zdravotní péče atd. a ve spolupráci s ostatními středisky ADCH Praha může být klientům zajištěno krátkodobé ubytování, materiální pomoc apod.