Multikulturní centrum - Jihočeský kraj

Realizátor: Diecézní charita České Budějovice www.charitacb.cz

Financováno: projekt je financován z prostředků MV ČR

Doba realizace: nepřetržitě od roku 2002

Místo realizace: České Budějovice, Jihočeský kraj

Multikulturní centrum při Diecézní charitě České Budějovice umožňuje setkávání dlouhodobě usazených cizinců v Jihočeském kraji a napomáhá k posilování jejich integrace. Zároveň tím slouží k zachování jejich národní identity, poznávání sebe navzájem a odbourávání nedůvěry, předsudků, které vůči nim většinová společnost může mít. Klientům je poskytováno právní a sociálně právní poradenství; mají možnost užívat cizojazyčnou knihovnu, internet, televizní přijímač a video. Aktivity MKC jsou: multikulturní setkání, výstavy umělců-cizinců, osvětové přednášky právníka a novináře, sportovní odpoledne, výlety po historických památkách v okolí, neformální setkání s ukázkami jídel národních kuchyní, volnočasové aktivity pro děti apod.