Poradenská a informační činnost - Jihomoravský kraj

Realizátor: Diecézní charita Brno www.dchbrno.charita.cz ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko (dále jen "OCH"), OCH Břeclav a OCH Hodonín

Financováno: projekt je financován z prostředků MV ČR

Doba realizace: od r. 2001

Místo realizace: Jihomoravský kraj

Síťový projekt sociálního a právního poradenství, zaměřený na podporu integrace cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem. Dále je klientům poskytována asistence, doprovázení na úřady, pomoc s vybavováním integračních bytů a v odůvodněných případech materiální pomoc. Do projektových aktivit je zahrnuta informační a kulturní činnost - snahou je přiblížit české veřejnosti cizineckou problematiku a přispět tak k odstraňování xenofobních postojů a k celkovému rozvoji vztahů cizinců a jejich komunit s občany ČR (např. formou multikulturních akcí, výstav fotografií s psychosociální tématikou apod.).