Poradna pro migranty a uprchlíky

Realizátor: Arcidiecézní charita Praha - Středisko Migrace http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=100800

Projekt podpořený: z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Místo realizace: Praha

Anotace: Posláním Poradny pro migranty a uprchlíky je pomáhat cizincům řešit životní situace, ve kterých si nejsou schopni poradit sami, zlepšit jejich orientaci zejména v legislativě upravující pobyt a zaměstnávání cizinců v ČR a podporovat samostatnost uživatelů. Mezi poskytované služby patří odborné sociální a právního poradenství a sociální asistenci (při jednání na úřadech, s orgány státní správy, policií ČR apod.). V nezbytných případech je klientům zprostředkováno krátkodobé ubytování, tlumočnické služby, duchovní podpora apod.