Poradna pro migranty a uprchlíky - Praha

Realizátor: Arcidiecézní charita Praha http://www.charita-adopce.cz/migranti/index.php3

Financováno: projekt je financován MPSV a MHMP ČR

Doba realizace: nepřetržitě od r. 1996

Místo realizace: Praha, dopad na Středočeský kraj a částečně kraj Ústecký

Projekt se součástí širšího projektu Pomoc migrantům a uprchlíkům, který probíhá již od roku 1996 a je zaměřen na pomoc cizincům v nouzi (územní vymezení Pražské diecéze). Pomoc je zaměřena na cizince s různými formami pobytu.

Cílem projektu Poradna pro migranty a uprchlíky je poskytnout nezbytnou a adekvátní pomoc těmto lidem v tíživé situaci a pomoci při jejich integraci, zejména prostřednictvím sociálního a právního poradenství, osobní asistence při jednání s úřady a policií, poradenství v oblasti zaměstnanosti v ČR. Důležitou komponentou projektu je poskytování odborného a specializovaného právního poradenství, včetně právního zastupování, poskytování nezbytné materiální pomoci a zajištění ubytování zejména pro ženy s dětmi.