Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků veřejné správy

Realizátor: Slovo 21

Projekt podpořený: Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Doba realizace: červenec 2014 - červen 2015

Anotace:
Projekt, jehož čtvrté pokračování běží od července 2014, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. V letošním roce je zaměření projektu rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako jsou policisté, úředníci či učitelé.

Více informací zde (268,55 kB) nebo na webových stránkách projektu.

podrobnosti o akci