Poskytování služeb při realizaci individuálního integračního programu v Integračních azylových střediscích Velenice, Stráž pod Ralskem a Ústí nad Labem

Realizátor: Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s Farní charitou Česká Lípa a Farní charitou Lovosice www.dchltm.cz

Financováno: projekt je financován SUZ MV ČR

Doba realizace: od r. 2005

Místo realizace: Ústecký kraj, Liberecký kraj

Obsahem projektu je zajištění kurzů "Sociálně právní minimum a kulturně historický přehled" pro uznané uprchlíky (azylanty) a zajištění sociální asistence při tvorbě osobního integračního plánu a při prověřování nabídek bytů v rámci Státního integračního programu v IAS Velenice, Stráž pod Ralskem a Ústí nad Labem - Předlice.