Resocializační program pro cizince - oběti obchodu s lidmi

Realizátor: Arcidiecézní charita Praha - Středisko Migrace http://www.charita-adopce.cz/index.php?id=100800

Projekt podpořený: z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Místo realizace: Praha

Anotace: Cílem služby je pomoc cizincům, kteří se stali obětí obchodu s lidmi. Aktivity projektu jsou zaměřeny na integraci těchto cizinců do společnosti. Klientům jsou poskytovány tyto služby: krizová intervence, odborné sociální a právní poradenství, asistence, psychická, duchovní či materiální pomoc, zprostředkování krátkodobého ubytování, tlumočnických služeb atd.