Možnosti financování integrace cizinců v ČR

 

Tento přehled vybraných zdrojů použitelných na financování podpory integrace cizinců by měl posloužit pouze pro rychlou orientaci v problematice. Nelze ho, vzhledem k širokému spektru zdrojů, možným změnám v rámci konzultací s administrátory a dalším nepředvídatelným okolnostem, použít jako kompletní přehled všech zdrojů.

Lze pouze doporučit dění kolem fondů průběžně sledovat.

Vybrané dotační výzvy naleznete v sekci Dotační výzvy a ty aktuální v Aktualitách.

Minulé zdroje

V minulosti bylo možné mimo jiné integraci cizinců financovat rovněž z následujících zdrojů: