2002: Multikulturní ošetřovatelství ve vzdělávání sester na středních a vyšších odborných školách (Univerzita Palackého v Olomouci)

Výzkumná zpráva se zabývá ošetřovatelstvím pacientů s různým etnickým a kulturním zázemím jak v rovině teorie tak i praxe. V práci jsou vymezené základní pojmy, a témata multikulturního vzdělávání jako například "Spiritualita a religiozita v ošetřovatelství". Praktická část práce je založená na řadě doporučení na změny ve vzdělávání budoucích zdravotníků.

Součástí projektu jsou i materiály:

Typ publikace: projekt
Řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci: Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2004