Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Multikulturní ošetřovatelství ve vzdělávání sester na středních a vyšších odborných školách (Univerzita Palackého v Olomouci)

Výzkumná zpráva se zabývá ošetřovatelstvím pacientů s různým etnickým a kulturním zázemím jak v rovině teorie tak i praxe. V práci jsou vymezené základní pojmy, a témata multikulturního vzdělávání jako například "Spiritualita a religiozita v ošetřovatelství". Praktická část práce je založená na řadě doporučení na změny ve vzdělávání budoucích zdravotníků.

Součástí projektu jsou i materiály:

Typ publikace: projekt
Řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci: Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2004