Multikulturní centrum - Plzeň

Realizátor: Diecézní charita Plzeň www.charita.cz/plzen

Financováno: projekt je financován původně MV ČR

Doba realizace: nepřetržitě od r. 2001

Místo realizace: Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Centrum poskytuje prostor pro setkávání dlouhodobě a trvale usazených cizinců a azylantů na Plzeňsku. Většina těchto setkání je otevřena širší veřejnosti. Cílem centra je napomáhat k sociální integraci cizinců a azylantů prostřednictvím utváření vazeb a předávání osobních zkušeností. Aktivity centra jsou nejčastěji organizovány formou přednášek a besed v Plzni i v jiných městech diecéze (v r. 2005 se uskutečnilo 8 multikulturních večerů).