Poradna pro cizince a uprchlíky - Plzeň

Realizátor: Diecézní charita Plzeň www.charita.cz/plzen

Financováno: projekt je financován MPSV ČR - odborem integrace cizinců, Magistrátem města Plzně - Komisí protidrogovou a prevence kriminality, MV ČR - odborem integrace cizinců

Doba realizace: nepřetržitě od r. 1994

Místo realizace: Plzeňský a Karlovarský kraj

Obsahem projektu je poskytování bezplatného všeobecného a specializovaného sociálního a právního poradenství, určeno cizincům (ve všech typech pobytového režimu), žadatelům o azyl, azylantům a osobám bez statutu; zahrnuje poskytování informací a rad, doprovod na úřady a instituce, aktivní vyjednávání ve věci klienta, asistence při hledání zaměstnání či ubytování, dále zprostředkování odborných právních služeb, duchovní služby, tlumočnické a překladatelské služby, materiální pomoc-dovybavení domácností z charitního skladu, transport, nákup brýlí, léků, potravin apod., v odůvodněných případech finanční výpomoc.